Bucketlar ve Objeler

Bucketlar

Bucket, objelerin depolandığı yapıya verilen isimdir. Bucket'ların boyut sınırı yoktur, herhangi bir sayıda objeyi bir bucket içerisinde depolayabilirsiniz fakat tek bucket içerisinde büyük sayılarda obje depolamak performans sorunları yaratabileceğinden önerilmez. Objelerin farklı bucket'lar içerisinde depolanması önerilse de oluşturulabilecek bucket sayısı sınırı bulunmaktadır. Standart bir kullanıcı için bu limit 100 olacak şekilde belirlenmiştir.

Merlin Storage kullanmaya başlarken öncelikle bir bucket oluşturulmalıdır. Bucket oluşturulurken isim ve bölge seçimi yapılır. Bucket oluşturulduktan sonra içerisindeki public objelere ulaşmak için kullanılan benzersiz bir URL atanır. 

Bucket isimleri Bucket İsimlendirme Kurallarına uygun olmak zorundadır. Bucket isimleri bütün bölgeler arasında benzersiz olmalıdır. Bucket'ın ismi ve bölgesi, bucket oluşturulduktan sonra değiştirilemez. 

Merlin Storage bünyesindeki her bucket maksimum veri güvenilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla iki ayrı bölgede saklanır. Bölge, verinin depolandığı sunucunun fiziksel konumudur. Merlin Storage sunucuları Almanya, Fransa, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 4 farklı bölgede konumlandırılmıştır. Her konum ikişerli gruplandırılmıştır. Almanya ve Türkiye bölgeleri, Fransa ve Hollanda gibi kendi aralarında coğrafi yedekleme yapar.

Bucket oluşturulurken bu iki bölgesel gruptan herhangi biri seçilebilir. Örneğin Türkiye ve Almanya grubunun seçildiği bir durumda, bir obje bucket içerisine yüklenirken bu obje coğrafi olarak size en yakın olan konumdaki sunucuya yüklenir. Ardından yüklenen obje diğer bölgedeki sunucuya gönderilir ve orada da bir kopyası saklanır. Gruptaki bölgelerden birindeki sunucuda sorun yaşandığında, gruptaki diğer bölgedeki sunucudan obje ulaşılabilir durumda olacaktır. Eğer iki bölge arasında veri tutarsızlığı yaşanırsa, sağlıklı olan sunucu objeleri diğer sunucuya gönderir ve bozulmuş objeler değiştirilir. Merlin Storage'ın sağladığı coğrafi yedekleme özelliği ile veri güvenilirliği, ulaşılabilirliği ve güvenliği artar. 

 

Objeler

Obje, depolama servisinde saklanan dosyalara verilen isimdir. MP4 dosyaları da HTML dosyaları veya görseller gibi birer obje olabilir. Merlin Storage, bucket'lar içerisinde, herhangi bir dosya türü kısıtlaması bulunmaksızın, istenilen herhangi bir dosya türünde obje saklanmasına olanak verir. 

Objeler, obje verisi ve üstverisinden oluşur. Üstveri, objeyi tanımlayan anahtar değer çiftleridir. Bir obje için büyüklük sınırı 5 TB olarak belirlenmiştir. Daha büyük boyutlardaki objelerinizi depolamanız gerektiğinde bu objeleri parçalayarak saklayabilirsiniz. 

Bucket'ların public URL'leri kullanılarak içindeki objelere erişilebilir. Arayüz ve CLI kullanılarak objelerin görünürlüğü değiştirilebilir. Varsayılan görünürlük, yüklenen herhangi bir obje için private olarak belirlenmiştir. Objelerin herkes tarafından görülebilmesini sağlamak için görünürlük ayarlarını "public" olarak değiştirebilirsiniz. 

Obje versiyonları, aynı objenin farklı versiyonlarını bulundurmanıza olanak sağlar. Tarih damgaları ile objelerinizin versiyon geçmişini kontrol edebilirsiniz. Bir objenin belli bir vesiyonuna geri döndürülmesi mümkündür.

Panel veya CLI üzerinden bucket'larınızdaki objeleri kolayca silebilirsiniz. Silme işlemi geri alınamaz ve kalıcı bir işlemdir, dosya yeniden yüklenmediği sürece tamamen kaybolacaktır. 

Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü

Yorumlar

0 yorum

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.