Kırpma ve Yeniden Boyutlandırma için Özel URL Belirleme

Merlin CDN'de görsellerinizi optimize ederken kullanmak istediğiniz URL formatını özelleştirebilirsiniz. Mevcut yapınızda kullandığınız URL formatını Merlin sistemine kaydederek kendi tarafınızda ekstra bir geliştirmeye gerek kalmadan Merlin CDN'i tam verimle kullanmaya devam edebilirsiniz. Özel URL formatları belirlemek ileri seviye bir iştir. Eklenen validasyonlar birçok durumda hatalı bir URL formatı girmenizi engellese de, bazı durumlarda yetersiz kalabilir. Girdiğiniz formatın aşağıdaki kurallar ile tam uyumlu olduğunundan emin olduktan sonra özel URL formatınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.


1. Özel URL formatınızda {width} ve {height} zorunlu, {quality} ise opsiyonel parametre olarak bulunabilir.

a. {width} : Çıktı görselinin genişliğini pixel olarak belirler. Pozitif tamsayı değerler alır.
b. {height} : Çıktı görselinin yüksekliğini pixel olarak belirler. Pozitif tamsayı değerler alır.
c. {quality} : Çıktı görselinin kalitesini belirler, 1 ile 100 arasında değer alır. Bypass etmek için 0 girilmelidir.


2. Parametrelerinin arasında en az bir karakter bulunmalıdır.

a. /resize/{width}{height}/ → Parametreler arasında karakter yok, uygun değil.
b. /resize/{width}/{height}{quality} → {height} ve {quality} parametreleri arasında bir karakter yok, uygun değil.
c. /resize/{width}/{height}/ → Parametreler arasında / karakteri var, uygun.
d. /resize/{width}X{height}/ → Parametreler arasında X karakteri var, uygun.
e. /resize/width{width}heigth{height}quality{quality}/ → Parametreler arasında karakterler var, uygun.


3. Parametreler dışında resize ve crop işlemleri için ayrı birer ön ek veya son ek eklemek gereklidir. Bunun öntanımlı değeri /resize ve /crop önekleridir.

a. /resize/{width}x{height}/ → Uygun.
b. /rs/{width}x{height}/ → Uygun.
c. /edit/resize/{width}/{height}/ → Uygun.
d. /{width}/{height}/resize → Uygun.
e. /{width}x{height}/{quality}/resize/→ Uygun.
f. /{width}x{height}/ → Uygun değil.


4. URL formatları büyük küçük harf duyarlıdır. /crop ile /CROP birbirinden farklı iki değer olarak yorumlanacaktır.


Öntanımlı URL Formatı:

/resize/{width}x{height}/

  • /images/main_image.jpg için yeniden boyutlandırma URL formatı kullanımı: /resize/300x400/images/main_image.jpg

/crop/{width}x{height}/

  • /images/main_image.jpg için kırpma URL formatı kullanımı: /crop/300x400/images/main_image_jpg
Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü

Yorumlar

0 yorum

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.