Page Rules Çeşitleri

Page Rules ayarlarını yapılandırmak için Page Rules Ekleme makalesindeki adımları takip edebilirsiniz.

Bir page rule eklerken veya düzenlerken belirleyebileceğiniz değerler, açıklamalarıyla birlikte aşağıda verilmiştir. Politikaların çoğu Statik ve Dinamik Distributionların her ikisine de uygulanırken ayarlanabilen bazı özel politikalar da mevcuttur.

Page Rules Seçenekleri

Path Pattern: Orijininizden istenen dosya dizinine bağlı olarak cache kurallarını çeşitlendirebilirsiniz. Bir page rule’daki path pattern, belirli birtakım davranışların hangi isteklere uygulamak istediğinizi belirtir. MerlinCDN son kullanıcıdan yeni bir istek aldığında, istenen dosya path’i distributionlarda listelenen path pattern’ların altında aranır. İstenen path bir page rule için belirlenen path pattern ile eşleşirse cache ayarları isteğe göre uygulanır. Eşleşmez ise varsayılan ayarlar uygulanır. 

Politika Seçenekleri: MerlinCDN distributionlarına uygulanan politikaları yönetebilirsiniz. Politikalar; cache TTL değeri, query string, çerez yönlendirme ve izin verilen HTTP istek metotları gibi bazı temel ayarlamaların bir yoludur. Konfigürasyon seçenekleri bu bölümde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

 • Deny Connection (Erişim Kısıtlama): Orijininizdeki bazı path’lere erişimi kısıtlamanız gerekebilir. Gelen istekleri sınırlı path pattern’a sahip orijininize asla yönlendirmeyecek şekilde ayarlamak için bir page rule ekleyin, path pattern belirleyin ve Deny Connection seçeneğini Yes olarak ayarlayın.
 • Allowed HTTP Methods (İzin Verilen HTTP İstek Metotları): Hypertext Transfer Protokolü (HTTP), istemci ve sunucular arasındaki iletişimi sağlamak için tasarlanmıştır. HTTP, bir istemci ve bir sunucu arasındaki istek-yanıt protokolüdür. CDN ortamındaki en yaygın HTTP metotları GET ve HEAD metotlarıdır. Her ikisi de Page Rules Ekleme ve Düzenleme bölümünde varsayılan olarak izin verilmiş olarak ayarlanmaktadır, çünkü bu seçenekler istemci-sunucu iletişiminin temelinde yer almaktadır. Diğer yaygın olarak bilinen HTTP metotları burada kısaca açıklanmıştır. MerlinCDN distributionınıza gelen istemci isteklerinde izin verilen HTTP metotlarını bu açıklamalara göre ayarlayabilirsiniz:
 1. GET belirli bir kaynaktan veri istemek için kullanılır.
 2. POST bir kaynağı oluşturmak/güncellemek amacıyla bir sunucuya veri göndermek için kullanılır.
 3. PUT bir kaynağı oluşturmak/güncellemek amacıyla bir sunucuya veri göndermek için kullanılır.
 4. HEAD metodu GET ile oldukça benzerdir fakat yanıt gövdesi yoktur.
 5. DELETE belirlenen kaynağı siler.
 6. PATCH metodu PUT ile benzerdir.
 7. OPTIONS hedef kaynak için iletişim seçeneklerini tanımlar.
 • Cache TTL Değeri: Orijin cache headerlarını kullanmak için veya gereksiniminize bağlı olarak dosyaları cachelememek için MerlinCDN ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bahsi geçen seçenekler gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, dosyanın güncellenip güncellemediğini belirlemek için orijininize başka bir istek göndermeden önce MerlinCDN’in dosyaları cache sisteminde tutmasını istediğiniz varsayılan süreyi belirleyebilirsiniz. Cacheleme ve orijin cache headerları hakkında detaylı bilgi için HTTP Cache Kullanımı ve Yönetimi adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.
 • Query String Forwarding and Caching (Query String İletilmesi ve Cachelenmesi): MerlinCDN’in orijininize query string iletme gerekliliğini ve içeriği tüm parametrelere veya seçilen parametrelere göre cache sistemine alıp almayacağınızı belirleyebilirsiniz. Query string hakkında detaylı bilgi için Query String İletilmesi adlı makaleyi inceleyebilirsiniz. Query string için MerlinCDN cache ayarlarını aşağıdaki seçeneklerle yapılandırabilirsiniz:
 1. None: Orijine query string iletilmez. None olarak ayarlanırsa, MerlinCDN içeriği query string parametrelerine göre cache sisteminden geçirmez.
 2. Forward all, cache based on all (Tümünü ilet ve cachele): Tüm query stringleri orijine iletir ve query stringdeki tüm parametrelere göre cacheler.
 3. Forward all, cache based on whitelist (Tümünü ilet, whiteliste göre cachele): Tüm query stringleri orijine iletir ve query stringdeki whitelist parametrelerine göre cacheler. Bu seçeneği seçerseniz, whitelist’e aldığınız ögeleri bu bölümde belirtmelisiniz.
 • Add CORS Header (CORS Header Ekleme): Orijinler arası kaynak paylaşımı (CORS), bir web sayfasındaki kısıtlı kaynakların ilk kaynağın sunulduğu domain dışında başka bir domainden talep edilmesine izin veren bir mekanizmasıdır. CORS, yalnızca aynı orijinde bulunan kaynakların birbirlerine erişimine izin veren aynı-orijin politikası (SOP) nedeniyle oluşan kısıtlamalardan dolayı uygulanır. CORS; font ve JavaScript gibi dosyalar web sitesi dışındaki başka bir domainden yüklendiğinde işlevi önemli bir bileşendir.
 • Hide Client User Agent (Kullanıcı Aracısını Gizleme): Orijin sunucusuna yönlendirilen istekleri kullanıcı-aracısına (client user-agent) göndermeyecek şekilde MerlinCDN ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
 • Browser Cache TTL (Tarayıcı Cache TTL Değeri): Tarayıcı Cache TTL Değerini Cache TTL Değeri ile aynı yapabilir veya dosyaların MerlinCDN cache sisteminde kaldıkları süreden farklı olarak tarayıcı cache sisteminde kalmasını isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Cacheleme ve orijin cache headerları hakkında detaylı bilgi için HTTP Cache Kullanımı ve Yönetimi adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.
Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü

Yorumlar

0 yorum

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.